Angstpatruljen.no

Her er det rom for det du strever med i ditt liv

Angstpatruljen

Alt du nærer vokser,
også frykten.
Jo mer du tenker på den,
større blir den.
Våg å møte din frykt.

Hilde Leraand

Om meg

Hilde ble på midten av 90 tallet utsatt for et grovt,væpnet ran mens hun var på jobb. Det var i total uvitenhet hun erfarte at fra å være yrkesaktiv og med tusen jern i ilden, skulle leve med diagnoser som PTSD, Panikkangst og depresjoner.

I årene etter dette har det vært mange opp og nedturer,håp og fortvilelse. Mang en runde til ulike behandlere i psykiatrien og medisinsk behandling har vært en sentral del av hverdagen disse årene. Målet har hele veien vært å en dag kunne bidra til at de som kommer etter meg i dette uføret skal bli møtt med trygghet,forståelse og aksept for det de sliter med.

Angstens evne til å forkle seg som en kamelon, er til min fordel i dag etter selv å ha overvunnet denne lidelsen.

Våre Tjenester

Angstpatruljen

Hos oss blir du ledet trygt og skånsomt igjennom din frykt/uro/angst/traume. Vi forløser og forklarer ulike sider og sammenhenger av det som ligger og skaper uro i ditt system.

Rom for alle

Psykotraumatologi

Her benytter vi Chromo terapi og Fargeterapi briller. Dette er en mild og skånsom behandling,som over tid skaper ro og balanse i kropp og sinn. 

Rom for alle

Veiledning

Her kan du komme med tankekaos,følelser som byr på utfordringer osv. Sammen nøster vi oss igjennom hindringer og utfordringer.

Informasjonsmøter

For deg og dere som har noen med angstproblematikk i nære relasjoner eller kollegialt. Her tilbyr vi jevnlig informasjonsmøter for dere som ønsker bistand til å forstå hva som skjer når noen får angst. Det er ihvertfall ikke spesielt heldig å be de ta seg sammen!!

Trygge grupper

Her vil du kunne delta i små,lukkede og trygge grupper hvor vi i fellesskap jobber oss fremover i angstens jungel. Siden alle har fellesnevnere men ingen like utfall i angsten,vil alle som deltar få tilbud om individuelle timer ved behov underveis.

en pause i hverdagen

Gi dere selv muligheten for en livgivende,humørfylt og effektiv pause i hverdagen. Detter er et annerledes foredrag,hvor du blir oppmerksom på hvordan du 
● leder deg selv igjennom livet 
● styres av frykt,tanker og følelser
● setter grenser for deg selv
● går tom for energi.

Kontakt

Hilde Leraand
Tlf: 41236629