Angstpatruljen.no

Alt du nærer vokser, også frykten. Jo mer du tenker på den, større blir den. Våg å møte din frykt.

Hilde Leraand

Foredrag

Gi dere selv muligheten for en livgivende,humørfylt og effektiv pause i hverdagen. Dette er et annerledes foredrag, hvor du blir oppmerksom på hvordan du

● leder deg selv igjennom livet
● styres av frykt,tanker og følelser
● setter grenser for deg selv
● går tom for energi.

Vi tilpasser egne pakker tilpasset behov. Det er ulike foredragsholdere som bistår oss ut fra hvilke målgrupper vi skal bistå. Det er egne tilbud for grupper de som ikke er rammet av angst,men omgåes eller jobber med angstlidende. Dette for å skape forståelse for hvordan ordlegge/handle i samarbeid/nærvær av de som sliter med angst.