Angstpatruljen.no

Alt du nærer vokser, også frykten. Jo mer du tenker på den, større blir den. Våg å møte din frykt.

Hilde Leraand

Selvhjelpsgrupper

Utviklingsgrupper

Her vil du kunne delta i små,lukkede og trygge grupper hvor vi i fellesskap jobber oss fremover i angstens jungel. Siden alle har fellesnevnere men ingen like utfall i angsten,vil alle som deltar få tilbud om individuelle timer ved behov underveis.

Pårørende kvelder

For deg og dere som har noen med angstproblematikk i nære relasjoner eller kollegialt. Her tilbyr vi jevnlig informasjonsmøter for dere som ønsker bistand til å forstå hva som skjer når noen får angst.