Angstpatruljen.no

Alt du nærer vokser, også frykten. Jo mer du tenker på den, større blir den. Våg å møte din frykt.

Hilde Leraand

Angstpatruljen

Våre tjenester

Hos oss blir du ledet trygt og skånsomt igjennom din frykt/uro/angst/traume. Vi forløser og forklarer ulike sider og sammenhenger av det som ligger og skaper uro i ditt system.

Rom for alle

Psykotraumatologi

Her benytter vi Chromo terapi og Fargeterapi briller. Dette er en mild og skånsom behandling,som over tid skaper ro og balanse i kropp og sinn. Lysfrekvens og farger er naturlig for hjernen vår,og den responderer godt på lysfrekvens via øret og fargebriller via øyet. Under behandling registreres din VAS puls,som gir rett avstemning på hvordan ditt system mottar frekvens og hvor og når du har fått ro i systemet.

PSTD-Posttraumatisk stresslidelse som kan gi relaterte hjernesystemer, intvisioner som flashbacks,flukt-kamp instinkt. unngåelsesadferd. Smerter og disociactive symptomer.

Rom for alle

Veiledning

Her kan du komme med tankekaos,følelser som byr på utfordringer osv. Sammen nøster vi oss igjennom hindringer og utfordringer. Her er det rom for det du strever med i ditt liv. Ta kontakt for ytterlige informasjon.